Tilbage

Taquiles oprindelige folk:Institutionel styrkelse og territorial forvaltning, fase 2

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

15.03.2009

Projekt slut:

31.03.2012

Beviliget beløb:

2.053.544,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Peru

Lokale partnere:

  • Comité Gestor del Proyecto, Taquile

Overordnede mål :

Taquiles oprindelige folk har sikret sig kontrollen over deres territorium og dets ressourcer, forvalter udnyttelsen demokratisk og bæredygtigt og har afgørende indflydelse på egen fremtid. Deres organisering og forvaltning af ressourcer er et godt forbillede for andre oprindelige lokalsamfund omkring Titicaca-søen.

Umiddelbare mål :

Taquiles politiske og sociale institutioner er styrket, således at øsamfundet er i stand til at -forvalte og forsvare sit territorium og sine ressourcer -opretholde og styrke det lokale demokrati i udviklingen af øen -videreføre sin kulturelle identitet -samarbejde regionalt med andre lokalsamfund -indgå i et velfungerende samspil med de peruanske myndigheder

Målgrupper :

'-Taquiles 3 myndighedsinstitutioner (62 mænd over 2 år) -Repræsentanter for Taquiles civilsamfund (110 mænd og kvinder) -Medlemmer af Taquiles civilsamfund (55 mænd og kvinder) -Medlemmer af Taquiles Turistbureau EMTURCOM (aktuelt 128 familier. Vi vurderer, at tallet af familier, som bliver medlemmer af bureauet vil stige i løbet af projektperioden til at omfatte mindst 80% af Taquiles familier, dvs. mindst 300 familier, svarende til mindst 1600 taquilenere). -Foreningen af Taquiles unge promotorer - gruppen af lokale turistguider (27 mænd og kvinder)

Resume:

Den oprindelige befolkning på den lille peruanske ø Taquile er truet af social og kulturel opløsning, presset udefra af agressive rejsebureauer, som udnytter turisternes interesse for taquilenernes eksotiske kultur, og indefra, af konflikter opstået i sammenstøddet mellem en traditionel, indiansk kultur og drømmen om adgang til den moderne verdens goder. Et dansk allianceprojekt (mellem Axis, Ibis og DIB) støttede i 2005-09 øboerne i deres bestræbelser for at styrke Taquiles institutioner således at øboerne sikres de bedste muligheder for selv at definere deres fremtid. Projektet kan i dag påvise vigtige resultater i dette arbejde. I en fase 2 ønsker vi at konsolidere disse resultater for at sikre deres bæredygtighed med fokus på to områder: Styrkelse af taquilenernes institutioner og konsolidering af et taquilensk rejsebureau.