Tilbage

”Integrated Ecological Farming Practices for Smallholder Farmers-Towards Food Security and Increased Household Incomes for 4 Rural Communities in the Eastern Region of Ghana”.

Organisation:

Heritage International

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.09.2018

Projekt slut:

01.11.2019

Beviliget beløb:

465.714,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ghana

Lokale partnere:

  • BEST AGRO

Overordnede mål :

Strengthen and consolidate farmers’ organisations especially our partners Best Agro in the selected villages To increase ecological agricultural farm management and production of Bee Keeping for honey production, Snail production and Mushroom production in 4 villages over the intervention period.

Umiddelbare mål :

The major aim of the intervention is to Improve Food Security and adequate income generation among small hold farmers in the Kwahu West Municipality of the Eastern Region of Ghana by promoting and strengthening civil society and introducing innovative and integrated ecological farming practices through building the technical capacities among members within preselected essential disciplines.The goals set by the end of the intervention will be that at least 50% of all members within the four village communities of those farmers targeted for the project would have achieved the necessary agricultural practices to promote food security and increased income through the strengthening of Best Agro members.

Målgrupper :

The primary target group of the project is 800 subsistence farming households in Onokwa, Jamasi No. 2, Damisikrom and Amanfrom in the Kwahu West Municipality of the Eastern Region of Ghana. The gender composition is made up of 521 females and 279 males. Women today are the ones that have the majority of the workload in the family and are therefore form the majority of the primary target group. The secondary target group is the 32 outstanding and very skilled farmers selected from within the BAGs by its members. They are trained to be BAGs’ village facilitators, with each responsible for 25 members in the BAGs.

Resume:

Projektet vil i partnerskab mellem Heritage International i Denmark (HI) og Best Agro, Ghana styrke fødevaresikkerheden i 4 landsbyerne I Kwahu west district i Ghana. Det sker gennem en styrkelse af civilsamfundet omkring smålandbrugene og fokus på deres synlighed og omtale i det ghanesiske samfund. Projektet vil omfatte mindst 800 familier og familiebrug - og i alt berøre mere end 3000 personer. Et år efter projektets afslutning forventes, at 70 - 80 % af de deltagende familier har opnået forbedret fødevaresikkerhed samt adopteret integreret økologisk praksis på deres jord. Der uddannes 32 facilitatorer til at støtte 32 (BAGs) bestående af ca. 25 medlemmer i et hver. Best Agro vil få opbygget et kapacitet til at organisere de lokale landbrug og koordinere gruppernes arbejde og udvikling fremover, med fokus på den økologiske sector, mushroom, snail og bee production til honey. Der sker udvikling, træning, rådgivning og strategilægning i økologisk landbrug i samarbejde med experter fra (HI) og det Best Agro I samarbejde med MOFA.