Tilbage

Empowering Agricultural Cooperatives and Civil Society Development in Siem Reap, Cambodia (EASY)

Organisation:

ADDA

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.06.2017

Projekt slut:

31.08.2020

Beviliget beløb:

3.500.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Cambodia

Lokale partnere:

  • Rural Economic and Agriculture Development Agency-READA

Overordnede mål :

Fattige mennesker i landdistrikterne i Siem Reap har opnået forbedrede levevilkår, fordi stærke civilsamfundsorganisationer har udviklet sig i deres lokalsamfund

Umiddelbare mål :

• I 2020 har en fællesforening for lokale landbrugskooperativer i Siem Reap (Cambodian Agricultural Cooperative Union - CACU) opbygget demokratisk og organisatorisk kapacitet til effektivt at kunne støtte 10 landbrugskooperativer (Agricultural Cooperatives (ACs)), som repræsenterer mindst 3.000 medlemmer • I 2020 har 10 ud af 12 landbrugskooperativer forbedret evnen til at drive rentable andelsselskaber og servicere medlemmerne på passende vis med hjælpestoffer, kreditlinjer, faglig træning m.v. • I 2020 er 155 selvhjælpsgrupper (Self Help Groups - SHGs), 12 AC'er, CACU og ADDAs lokale partner - READA – bevidste om væsentlige landbrugs- og landdistriktspolitiske spørgsmål, og de påvirker lokal og national beslutningstagning om udviklingen i landdistrikterne.

Målgrupper :

Projektets målgruppe (Right-holders) er primært fattige beboere i landdistrikterne – især kvinder. Målgruppen består af eksisterende - samt nye - medlemmer af 12 landbrugskooperativer og 155 selvhjælpsgrupper.

Resume:

Fattigdom præger befolkningen i landområderne i Siem Reap. Målet er at forbedre levestandarden i landområderne; øge indkomsten og forbedre de sociale vilkår for sårbare og fattige - især kvinder. Udviklingen af stærkere civilsamfundsorganisationer katalyseres. 12 andelsforeninger styrkes og der etableres en foreningsoverbygning (”A Cambodian Agricultural Union”). Foreningerne servicerer medlemmerne med kredit på lempelige vilkår, billigere gødning/hjælpestoffer, og/eller afsætter produktionen til bedre priser. Andelsforeningernes demokratiske, organisatoriske og forretningsmæssige kapacitet styrkes. De vil øve indflydelse på offentlige investeringer i lokalsamfundet og repræsentere medlemmerne i den politiske dialog på højt niveau med henblik på at forbedre rammevilkårene for landbruget og en sund udvikling i civilsamfundet. Eksisterende selvhjælpsgrupper var det oprindelige udgangspunkt for andelsforeningerne, men interessen fra ”eksterne” landbrugere er stor. Der forventes 5.000 medlemmer i 2020.