Tilbage

Lunyo orphan Support Project(LOSP)

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.10.2008

Projekt slut:

28.02.2011

Beviliget beløb:

399.973,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Entebbe
  • Lunyo Orphan Support Project (LOSP)

Overordnede mål :

Gennem udvikling af organisationens (LOSP) kapacitet at medvirke til, at genetablere børnenes håb og give dem ressourcer til at opnå en tilfredsstillende tilværelse.

Umiddelbare mål :

'- Oktober 2010 har LOSP opnået den organisatoriske og personalemæssige kapacitet til at udføre fortalervirksomhed og sikre børnene deres rettigheder samt samarbejde med andre organisationer. - Oktober 2010 har LOSP etablere netværk og samarbejde med mindst 5 lokale og landsdækkende NGOere der støtter forældreløse børn og deres omsorgsgivere med henblik på, at overtale lokale og landsdækkende myndigheder til at støtte de forældreløse børn. - Oktober 2010 går 65 % af de børn der er optaget i projektet enten i skole eller deltager i faglig uddannelse. 50 % af børnene får mindst 1 ernæringsrigtigt måltid dagligt, 50 % har adgang til relevant sundhedsforanstaltninger. Alle børn i projektet har fået undervisning i hvordan de undgår overgreb, har fået undervisning i livsfærdigheder og har adgang til rådgivning og vejledning.

Målgrupper :

'- Målgruppen er max. 200 forældreløse børn i Lunyo Subward, ligeligt fordelt mellem drenge og piger.

Resume:

Siden 1999 har en gruppe af frivillige støttet en gruppe på ca. 40 forældreløse børn og deres omsorgsgivere i Lunyo Subward, Entebbe. Et medlem af Seniorer uden Grænser arbejdede fra 02-04 i Entebbe, og kom i kontakt med de frivillige; der etableredes et samarbejde, og man har sammen udarbejdet et projektforslag. Projektet, der registreret som CBO, har som mål at støtte mellem 50-200 forældreløse børn og deres omsorgsgivere, ved at sikre at børnenes rettigheder bliver overholdt i forhold til skolegang, bedring af levevilkår, ret til et familieliv, sikring af adgang til sundhedsydelser m.v. I strategien indgår, at man vil udvikle den organisatoriske kapacitet og de frivilliges faglige ressourcer, således at projektet kan påvirke myndigheder og organisationer til at tage ansvar for de forældreløse børn, og fortsætte som et projekt baseret på hovedsagelig frivillig arbejdskraft.