Tilbage

Sygdom og sundhed i Bolivia

Organisation:

Dialogos

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

01.02.2017

Projekt slut:

15.08.2017

Beviliget beløb:

25.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Verdensmålene stiller krav til et dansk globalt engagement, her er sundhed afgørende for social, og økonomisk udvikling. Hvis målene skal gennemføres, er det nødvendigt med oplysning, som ikke kun sikrer fakta om målene, men også kommer bagom og viser det handler om mennesker i kød og blod. Fortællingen om sygdom og sundhed blandt indianerne i Bolivia sætter fokus på en række udviklingsudfordringer indenfor sundhed. I samarbejde med vores partner Prodeco vil Diálogos formidle historier og skabe forståelse for hvilke udfordringer og potentialer folkesundheden rummer. Gennem aktiviteter, som artikler og/eller radioprogrammer rettet mod voksne, samt undervisningsmaterialer til skole og gymnasier, i samarbejde med Moesgård Museum, sættes der fokus på indianernes handlingsmuligheder for at styrke deres indflydelse i forhold til sundhed, samtidig med at elevernes egne forestillinger udfordres.