Tilbage

Reclaiming Civic Space Through Digital Activism

Organisation:

Mellemfolkeligt Samvirke Actionaid

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Råderumsindsatser

Projekt start:

17.01.2022

Projekt slut:

31.05.2023

Beviliget beløb:

2.118.285,00 kr.

Samlet buget:

2.118.285,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania
  • Uganda
  • Zimbabwe

Lokale partnere:

  • ActionAid Uganda
  • ActionAid Zimbabwe

Resume:

Det overordnede mål for indsatsen er at styrke borgere i Østafrika og Sydlige Afrika til at kunne øve politisk indflydelse og opnå social forandring ved strategisk og sikker brug af online platforme og digitale medier. Dette vil vi gøre ved at styrke borgeres mulighed for at organisere sig politisk online og forsvare sin ret til forsamling og mulighed for at ytre sine holdninger, øve fredelig indflydelse på beslutningstagere og stille disse til ansvar for, at borgeres rettigheder bliver respekteret. Dette er mere aktuelt end nogensinde, hvor menneskers basale rettigheder i det civile rum er yderligere indskrænket under Covid-19. Indsatsen har fokus på at styrke civilsamfundsorganisationers og borgeres kapacitet – især unge og kvinder – til at deltage i og arbejde for forandring af politiske og sociale strukturer. Indsatsen er et samarbejde mellem Mellemfolkeligt Samvirke og MS Training Centre for Development Cooperation, ActionAid Uganda og ActionAid Zimbabwe.