Tilbage

Increased access to education for children in Central Equatoria, with focus on special needs education through inclusive education

Organisation:

International Aid Services (IAS)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.12.2014

Projekt slut:

30.04.2017

Beviliget beløb:

1.771.088,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • South Sudan

Lokale partnere:

  • National Christian Development Organization (NCDO)

Overordnede mål :

Forøget adgang til uddannelse for børn i Central Equatoria med fokus på specialundervisning gennem en inklusiv tilgang.

Umiddelbare mål :

• Forøget kapacitet for aktører i civilsamfundet (familiestøtte-grupper (FSG), Forældre-Lærer Grupper (FLG), skolebestyrelse) som er fortalere for børn med specielle behovs rettigheder samt for et inkluderende uddannelsessystem • En styrket kapacitet blandt lærere og Undervisningsministeriet til at vurdere, indskrive samt undervise børn med specielle behov på skoler • NCDO har en stærk kapacitet til at lede og udvikle inkluderende uddannelse/specialundervisning (IU/SU) i Sydsudan samt mobilisere lokale grupper til at deltage i processen

Målgrupper :

Primær: Forældre af børn med handicap - 100 personer, Forældre-Lærer-Grupper og skolebestyrelser - 25 personer, 22 lærere, Undervisningsministeriet - 10 personer, 6 personer fra andre organisationer. I alt 161 personer. Sekundær: Lokalsamfundet og 20 skoler. I alt ca. 6.500 personer

Resume:

Dette projekt vil etablere og træne familiestøttegrupper, lærer-forældre-organisationer, lærere og ansatte i undervisningsministeriet, og etablere et forum, hvor repræsentanter fra samfundet og ministeret sætter fokus på implementering af en strategi med sigte på at inkludere marginaliserede børn med særlige behov i skolerne. Et regionalt center for undersøgelse, træning og henvisning etableres, 5 skoler gøres mere fysisk tilgængelige i lokalsamfundet, og sammen med de trænede lærere og ministeriefolk bidrages der til en målrettet indsats for at forbedre inkludering af børn med særlige behov i undervisningen.