Tilbage

IDPOWERMENT

Organisation:

Landsforeningen for Økosamfund

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.09.2022

Projekt slut:

01.04.2023

Beviliget beløb:

500.000,00 kr.

Samlet buget:

500.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ukraine

Lokale partnere:

  • Global Ecovillage Network Ukraine

Resume:

Det handler om empowerment af grupper, der lige nu befinder sig i en meget sårbar kontekst - krig. Projektet har to primære målgrupper: 1) Værter for IDP's i ukrainske økosamfund 2) IDP's i ukrainske økosamfund Formålet er at sikre en fredelig sameksistens for de to grupper samt at varetage kapacitetsopbygning af IDP's, så de bedre kan indgå i det fælles økosamfundsliv samt bidrage til at dyrke jorden, for at imødekomme en kommende fødevarekrise i Ukraine. Aktiviteterne er forankret i en strategisk kapacitetsopbygning - af både 'hårde' og bløde' skills. Men også i at sidde hverdagens helte får støtte i forhold til at kunne mødes og erfaringsdele samt udvikle strategier for, hvordan man på bedste vis kan integrere de nytilkomne i fællesskaberne, både i økosamfundene og i GEN Ukraine.