Tilbage

FLUGTTANKER

Organisation:

DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom)

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

01.02.2016

Projekt slut:

30.04.2016

Beviliget beløb:

14.200,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Den tidligere bevilling var ligeledes til biografklubben FLUGTTANKER, der foregik i biografen Øst for Paradis. Vi betragter det ikke som en genansøgning, idet vi har valgt at lave nogle ændringer i projektet. Oplysningsaktiveten handlede om at oplyse om flygtninge og flygtninges vilkår. Projektet foregik sidst således, at der i løbet af én måned var tre arrangementer under ét tema. Til de første to arrangement var der en oplægsholder efterfulgt af en film, mens der til det tredje arrangement var en film efterfulgt af en debat mellem ungdomspolitikere.