Tilbage

Projekt om fortalervirksomhed til forebyggelse af vold i hjemmet

Organisation:

U-landsforeningen Svalerne

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.07.2012

Projekt slut:

31.12.2015

Beviliget beløb:

921.850,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bangladesh

Lokale partnere:

  • Net to Rights c/o Thanapara Swallows Development Society

Overordnede mål :

Er at påvirke lokalsamfundet gennem fortalervirksomhed for at reducere vold mod kvinder i hjemmet.

Umiddelbare mål :

1) At oplyse kvinder, mænd og børn/unge på lokalt niveau om vold mod kvinder i hjemmet for derved at få flere indgange til en holdningsændring i familien. 2) Dannelse og aktivering af 14 Grass Root Changer Groups (græsrodsforandringsagent grupper - bestående af 36 medlemmer med repræsentation af lokale myndigheder, religiøse ledere, lærere, læger og cso aktører, bla kvinde organisationer.) til fortalervirksomhed 3) At fortsætte opbygningen af Netværkets kapacitet i forhold til den konkrete fortalervirksomhed.

Målgrupper :

Primær målgruppe: 504 kvinder og mænd vil gennem dannelse og aktivering af Grass Root Changer Groups (GRC) direkte deltage i projektet og have en rolle som aktive forandringsagenter for at adressere vold mod kvinder i hjemmet. Ansatte i partnerorganisationer vil blive styrket til opgaven gennem yderligere kapacitets opbygning. Sekundær målgruppe: 5600 mænd og kvinder vil gennem landsbymøder blive oplyst om emnet og inddraget i fortalervirksomhed. 11.200 skole- og gymnasieelever er blevet informeret om og fået kendskab til emnet: Vold mod kvinder i hjemmet via møder og diskussion. De vil være en slags ambassadører så deres familier og andre i landsbyen bliver inddraget og gjort opmærksomme på problematikken.

Resume:

Projektet har til formål at styrke Net to Rights i deres fortalervirksomhed i Bangladesh for en reduktion af vold mod kvinder i hjemmet. Aktiviteterne skal udføres dels centralt med partnerorganisationerne på den ene side og regeringsrepræsentanter og repræsentanter fra civilsamfundet på den anden, som skal involveres gennem dannelse af Grass Root Changer Groups i hvert område og involveres i fortalervirksomhed på lokalt niveau vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder i hjemmet. Samtidig vil Net to Rights arbejde med mobilisering af det græsrodsnetværk som eksisterer decentralt i forhold til at sætte fokus på og rejse en debat om emnet vold mod kvinder mellem mænd og kvinder på landsbyniveau. På centralt niveau vil der foregå en yderligere styrkelse af Net to Rights kapaciteter, vidensdeling og udbyggelse af samarbejdet med andre eksterne organisationer.