Tilbage

Jordlegalisering og landsbyudvikling i Alta Verapaz

Organisation:

Mellemamerika Komiteen (MAK)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Forundersøgelse

Projekt start:

20.04.2003

Projekt slut:

02.01.2003

Beviliget beløb:

52.436,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Guatemala

Resume:

Der er en række forhold, der skal klarlægges under forundersøgelsen. Dels er der emner, der allerede er overvejet på identifikationsrejsen i august, som igen skal diskuteres. Dels er der en række forhold i projektets landsbyer, som skal vurderes. Konkret skal der arbejdes med: Uddannelse og organisering på landsbyniveau - I samarbejde med CONIC har vi løbende diskuteret kriterier for udvælgelse af landsbyerne til projektet. Disse diskussioner forventes afsluttet inden Forundersøgelsen. I forhold til de opstillede kriterier skal projektlandsbyerne i de tre kommuner udvælges og undersøges: * Det skal undersøges, hvordan landsbyerne konkret står i forhandlinger om jord. * Det skal undersøges, hvilke behov og interesser, der er blandt landsbyens mænd og kvinder samt i landsbybestyrelsen, jordkomitéen og kvindekomiteen. Forundersøgelsesgruppen vil her være opmærksom på, at der af forskellige årsager prioriteres forskelligt i de forskellige grupper. * Alle grupper skal sikres medbestemmelse på projektets indhold, og der skal forhandles frem til en tilfredsstillende varetagelse af de forskellige behov i projektet. - Det konkrete indhold af kurserne skal fastlægges i forhold til de aktuelle behov og interesser i landsbyerne. Jordlegalisering - Hvad er de mest centrale behov for juridisk og økonomisk støtte i forhold til landsbyernes forhandlinger om jord? - Hvordan skal arbejdsfordelingen være i landsbyernes konkrete forhandlinger mellem juridiske promotorer m/k i landsbyerne, projektpersonalet, regionale og lokale ledere i CONIC, det Juridiske Udvalg og CONIC's tilknyttede advokater? Metodisk organisationsudvikling i CONIC - Der skal på forundersøgelsen tages de første diskussioner i forhold til projektets mål om at udarbejde metoder til jordlegalisering i CONIC's landsbyer. * Hvordan kommer behovet for metodeudvikling til udtryk? * Hvilket overordnet indhold kan CONIC's involverede i jordlegalisering (det Juridiske Udvalg, regionale og lokale ledere, landsledelsen) allerede nu se, at der skal være i metodeudviklingen? * Hvordan sikres den bedste mulige erfaringsopsamling i projektet? * Hvordan sikres udviklingen af metoder, der bliver så anvendelige for målgruppen som muligt? Projektets placering i CONIC, projektpersonalets sammensætning - Projektets placering i CONIC forhold til CONIC's Kvindeudvalg, det Juridiske Udvalg og Projektafdelingen skal diskuteres og fastlægges. - Det skal diskuteres med CONIC, hvilke profiler projektets ansatte skal have, og hvordan mulighederne er for at finde netop de profiler på arbejdsmarkedet i projektområdet. Generelt - Der skal lægges et budget for projektindsatsen. - Der skal indhentes oplysninger om målgruppernes arbejdsopgaver (i løbet af dagen, i løbet af året), således at projektet kan tilrettelægges med størst mulig deltagelse fra målgruppens kvinder og mænd.