Tilbage

Kapacitetsopbygning af Teko Kavi samt styrkelse af partnerskabet mellem DIB og Teko Kavi

Organisation:

Dansk International Bosætningsservice (DIB)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.01.2015

Projekt slut:

30.11.2015

Beviliget beløb:

498.304,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia

Lokale partnere:

  • Fundación Teko Kavi

Resume:

Hovedformålet med partnerskabsaktiviteten er at styrke samarbejdet mellem Teko Kavi og DIB og på baggrund af erfaringerne fra de sidste 5-10 års samarbejde at udvikle og gennemføre projekter og aktiviteter , der involverer civilsamfundet i implementeringen af de forskellige reformer i det bolivianske samfund – specielt med henblik på folkelig deltagelse samt uddannelse og miljø. Partnerskabsaktiviteten koncentrerer sig omkring 3 konkrete målsætninger - DIB og Teko Kavi har styrket deres kapacitet til at kunne analysere den nye lokale kontekst i Bolivia og med udgangspunkt i dette kunne identificere og prioritere fremtidige aktiviteter og projekter, der bidrager til civilsamfundets aktive deltagelse og involvering i den demokratiske udvikling af Bolivia. - Teko Kavi har via kapacitetsopbygning styrket sin interne struktur og demokratiske opbyg-ning samt synligheden som civilsamfundsorganisation i forhold til målgrupper og samarbejdspartnere. Dette vil bl.a. ske på baggrund af revision og formulering af bedre strategier og procedurer indenfor centrale områder. - Teko Kavi har etableret relationer med andre organisationer – nationale og internationale – som er relevante ift. Fremtidig netværkssamarbejde for - med et civilsamfundsperspektiv - at styrke gennem-slagskraften og påvirkningen af regeringens reformer indenfor specielt uddannelse og miljø.