Tilbage

Eyes in the Sky - Feet on the Ground

Organisation:

Verdens Skove

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Program (Koncept note)

Projekt start:

01.01.2020

Projekt slut:

31.12.2023

Beviliget beløb:

0,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 15: Livet på land
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

 • Bolivia
 • Ethiopia
 • Honduras
 • Nicaragua
 • Panama
 • Uganda

Lokale partnere:

 • Apoyo para el campesino indígena del oriente de Bolivia, APCOB (Support for indigenous peasants in eastern Bolivia)
 • Asociación Forestal Indigena Nacional, AFIN
 • Asociación para el Desarrollo de La Mosquitia – Mosquitia Pawisa Aslika (MOPAWI)
 • Cámara de Turismo de La Ceiba, CTLC (Turisme Chamber of La Ceiba)
 • Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEJIS
 • Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH)
 • Consejo Hondureño para la Certificación Forestal Voluntaria, CH-CFV (FSC Honduras)
 • Earth Train
 • Farm Africa Ethiopia
 • Fundación Geoversity
 • Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano - FCBC
 • Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua, Fundación del Río
 • Fundación Parque Nacional Pico Bonito - FUPNAPIB
 • Organización Guaruma
 • The Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU)