Tilbage

Ungdomslederuddannelse

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.04.2005

Projekt slut:

01.10.2007

Beviliget beløb:

847.526,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia
  • Ecuador
  • Peru

Lokale partnere:

  • Alameda
  • Asociación Educativa Peru Ayni
  • CENPROTAC
  • Cimas, DJ (Ecuador)
  • FOVIDA

Overordnede mål :

Etablere et internationalt netværk (Peru, Ecuador, Bolivia), der skal støtte unges aktive deltagelse i en demokratisk udvikling, på det personlige, lokale og nationale plan.

Umiddelbare mål :

1. Vidensudveksling og styrkelse af metodisk fundament for arbejdet med unge 2. Styrkelse af praktisk organisationsarbejde 3. Etablering af netværk mellem de deltagende organisationer 4. Styrkelse af advocacy i ungdomsarbejdet

Målgrupper :

Primær målgruppe: Unge drenge og piger mellem 18-25 år, som arbejder aktivt i organisationer med socialt arbejde i deres lokalsamfund samt de voksne, som støtter dem. I alt ca. 150 unge og 6 voksne. Sekundær målgruppe: 4500 unge, som er marginaliserede politisk, socialt og kulturelt i de tre lande, som indgår i aktiviteten. Det er et krav i projektet at der deltager lige antal drenge og piger

Resume:

Projektet fokus er ungdomsarbejde i Lima (Peru), Quito (Ecuador) og La Paz (Bolivia). Formålet er at styrke seks centrale organisationer, som arbejder med marginaliserede unge fra byernes slum-kvarterer. Desuden, med udgangspunkt i disse organisationer, at etablere et internationalt ungdoms-arbejdsnetværk, der skal støtte de unges aktive deltagelse i landenes demokratiske udvikling. Projektet arbejder aktivt bl.a. med metoderne: ung-til-ung, konflikthåndtering ligesom der arbejdes mod en styrkelse af organisationernes arbejde med fortalervirksomhed. I projektet vil der blive afholdt i alt fire internationale workshops hvor repræsentanter fra organisationerne samt ungdomsledere mødes for at udveksle erfaringer omkring ungdomsarbejdet og udvikle/styrke ungdoms-organisationernes metodiske fundament for det organisatoriske og praktiske arbejde med unge. Dette arbejde bliver samtidig afprøvet og videreudviklet i det lokale arbejde mellem workshopsene