Tilbage

DLN på Folkemødet 2019

Organisation:

Denmark Lesotho Network (DLN)

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet (under 10.000 kr.)

Projekt start:

12.06.2019

Projekt slut:

16.06.2019

Beviliget beløb:

25.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

 • Mål 1: Afskaf fattigdom
 • Mål 2: Stop sult
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Mål 10: Mindre ulighed
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

 • Denmark

Resume:

Denmark Lesotho Network har et ønske om at sætte Lesotho på dagsordenen til Folkemødet på Bornholm. Lesothos størrelse, regeringsform + konstitutionelle monarki er sammenligneligt med danske forhold. Målet er at oplyse om et afrikansk land, der med sit stolte folkefærd formår at etablere projekter, der imødegår klimakonsekvenser, etablere demokratiske institutioner og tilbyde muligheder for grøn turisme. Klimadebatten og monarki versus parlament diskussion er aktuel. Dette sammenlignelige fjerntliggende lands problemer og løsningsforslag giver diskussionerne et globalt islæt.