Tilbage

Dreamtown x Surf Bunkers

Organisation:

Dreamtown

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

01.08.2022

Projekt slut:

31.07.2023

Beviliget beløb:

50.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Resume:

Det overordnede formål med indsatsen er at engagere nye grupper og netværk af unge i Danmark i Dreamtowns arbejde og i global udviklingssamarbejde. Indsatsen består af en oplysningskampagne, der er målrettet unge i Danmark som vil blive produceret under en uges rejse til Sierra Leone, sammen med det Københavnske surfkollektiv - Surf Bunkers. Oplysningskampagnen vil bestå af to overordnede aktiviteter. Dels vil Surf Bunkers producere en inspirerende kampagne til forskellige sociale medieplatforme, heriblandt TikTok, Facebook og Instagram. Derudover vil der blive afholdt en række events i og omkring deres surfshop og ved forskellige vandsportslokationer, hvor der vil blive inviteret flere hundrede unge fra Danmark, og hvor der vil blive fortalt historier om, hvordan unge i Sierra Leone lever.