Tilbage

Community mobilisation for conflict prevention and social cohesion in Ukraine

Organisation:

Røde Kors i Danmark

Pulje:

Puljen for Naboskab

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.07.2016

Projekt slut:

31.10.2018

Beviliget beløb:

1.999.745,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Ukraine

Lokale partnere:

  • Ukrainian Red Cross Society (URCS)

Overordnede mål :

Det overordnede mål med projektet er at fremme civilsamfundets rolle indenfor lokal udvikling, fortalervirksomhed og konfliktforebyggelse i Ukraine.

Umiddelbare mål :

Det umiddelbare mål med projektet er at mobilisere konfliktpåvirkede lokalsamfund i Ukraine til at være aktive borgere, der fremmer tolerance og social sammenhængskraft ved hjælp af inkluderende dialog.

Målgrupper :

To primære målgrupper er blevet identificeret til dette projekt: 1) 930 unge ukrainere - både internt fordrevne, lokale og frivillige fra ukrainske CSO'er inkl. URCS - vil være direkte støttemodtagere gennem deltagelse i fællestræninger, workshops, seminarer og vidensudveksling. 2) 8000 samfundsborgere vil være direkte støttemodtagere gennem 160 sociale aktiviteter i lokalsamfundene.

Resume:

Med formål om at fremme tolerance og øge den sociale sammenhængskraft i udvalgte, konfliktramte lokalsamfund i Ukraine, vil projektet opbygge kapaciteten af civilsamfundsorganisationer til at fremme borgernes rettigheder, beskytte udsatte befolkningsgrupper og forebygge konflikter gennem aktiv dialog og samarbejde. Konkret fokuserer projektet på at engagere unge borgere fra 6 lokalsamfund i positivt socialt samvær med unge flygtninge fra krigen i Ukraine, som er udsatte pga. af deres svage sociale netværk. Dette gøres ved at facilitere en række sociale, kunstneriske, kreative, og innovative aktiviteter for de unge lokale og internt fordrevne som giver sidstnævnte mulighed for at intergrere sig og blive aktive borgere i samfundet. Projektpartneren er Ukrainian Red Cross Society (URCS).