Tilbage

IT-undervisning for marginaliserede unge

Organisation:

IT i udviklingslandene (ITUL)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.08.2006

Projekt slut:

31.01.2008

Beviliget beløb:

335.980,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Cameroon

Lokale partnere:

  • UNISON Common Initiative Group (UNISONcig)

Overordnede mål :

Uddanne et antal unge mennesker der er blevet marginaliserede - eller er på vej til det - i det grundlæggende edb-håndværk med det formål, at de kan blive selvforsørgende.

Umiddelbare mål :

Gennemføre en grundlæggende IT-undervisning med mindst 6 hold elever - 120 i alt - ud fra en indlæringsform, der tager udgangspunkt i praksis.

Målgrupper :

Målgruppen er 120 unge mennesker fra 15 til 25 og helt op til 30 år. Gruppen af drenge/unge mænd vil fortrinsvis blive udvalgt fra institutioner (hvor de unge kan være op til 25 års alderen) bl.a. fra "New-Bell" institutionen, der er beliggende i et af de fattigste kvarterer i Douala. For så vidt angår pigerne vil de blive udvalgt fra den katolske kirkes Centre d'Acceuil de Soboum, hvor de i dag er beskæftiget med at lære at sy og brodere, hvilket i sig selv ikke anses for at være en bæredygtig levevej, hvis ikke der tilføres yderligere kompetencer om bl.a. start og drift af egen virksomhed. Kønskvoteringen vil være en ligelig fordeling. Alle deltagerne har mellem otte og tolv års skolegang og alle har haft forudgående interesse for ICT. Alle er uden eller med for lidt arbejde.

Resume:

Projektet knytter sig til undervisningsprojektet for lærere i Douala hvor skolelærere undervises i at integrere informationsteknologien i det pædagogiske arbejde i 31 skoler. ITUL arbejder sammen med UNISONcig om dette projekt. I timerne midt på dagen benyttes undervisningslokalerne ikke særligt meget. Projektet vil udnytte disse timer til at undervise marginaliserede unge, der er gået ud af skolen, i praktisk edb, med det formål at give dem kundskaber til enten selv at starte virksomhed eller få ansættelse i IT-service branchen. Målgruppen er 120 unge mennesker af begge køn fra 15 til 25 og helt op til 30 år.