Tilbage

Pædagogisk Udviklingscenter

Organisation:

Arbejdsgruppen for Leg og Læring

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.09.2019

Projekt slut:

15.01.2022

Beviliget beløb:

499.992,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Overordnede mål :

Det overordnede formål med denne indsats er at engagere lokalsamfund i at skabe rammerne for metoder i undervisning, opvækst og samvær med børn, der udnytter børnenes fulde potentiale. Et sådant center skal fremme opvæksten af nye generationer, der kan være aktive medborgere i Tanzanias udvikling; der kan sikre gode livsvilkår for dem selv og frembringe nye løsninger til nedsættelse af fattigdom; og gøre dem i stand til at klare klimaproblemer og sikre fred og fremgang i Tanzania i samdrægtighed med andre folkeslag. Kort sagt at fremme nye generationers aktive medborgerskab. Dette tænkes opnået gennem fremme af det aktive medborgerskab i den nuværende forældregeneration, der engageres direkte i udvikling af pædagogiske værktøjer/ institutioner til gavn for deres børns opvækst.

Umiddelbare mål :

1. At udbrede allerede indhøstede erfaringer med legende og kreative undervisningsmetoder for 1. og 2. klasse til skoler i og omkring Bukoba 2. At kapacitetsopbygge vores partner Nyumba ya Watoto (NyW), således at de selvstændigt kan gennemføre træningsforløb for grupper af grundskolelærere i Leg og Spil for 1. og 2. klasse 3. At facilitere dannelsen af en forældreforening på en grundskole, der kan drive legende og kreative aktiviteter for børn, der går i 1.- 5. klasse og som kan danne forbillede for lignende foreninger på andre skoler. 4. At facilitere skabelse af et værksted, der kan fremstille skriftligt, audiovisuelt og digitalt instruktionsmateriale til brug i undervisning af børn, lærere og forældre. 5. At etablere produktion i mindre og mellemstor skala af forskellige spil og kreativt legetøj 6. At fremme udbredelsen af kulturelle elementer (Sang, dans, drama, tegning mm.) til brug i undervisning og opvækst.

Målgrupper :

Den primære målgruppe: Vores partners medlemmer og andre lærere. Dertil kommer grupper på 10 lærere fra mindst 3 andre skoler. Den sekundære målgruppe: Forældre og plejeforældre. Målgruppen består af ca. 250 børns plejeforældre /forældre fra årgangene med skolestart i årene 2018 til og med 2021 Den perifere målgruppe Den perifere målgruppe er skoleadministrationen i lokalområdet – Kashai og i Bukoba Distrikt. Dertil kommer andre beslutningstagere og politikere. Den ultimative målgruppe: Børn fra fødsel til 14 år er den ultimative målgruppe. Børnenes forældre kommer primært fra den lavere middelstand, landmænd og forretningsfolk fra den uformelle sektor, som ikke har råd til at sende deres børn på privatskoler

Resume:

Der arbejdes med pædagogik gennem udbredelse af leg, spil, dans og sang til brug i undervisning, opvækst og i fritidsaktiviteter, så børnenes kreative evner stimuleres og udvikles, og de kan blive aktive og innovative medborgere, der har en god demokratiforståelse. Denne indsats vil skabe instruktionsvideoer til specifikke lege og spil, udgive en sangbog med lokale sange, gennemføre træning for partnergruppe og lærere, der skal undervise lærere og forældre. Dertil vil blive arbejdet med at skabe en forældreforening, der kan understøtte den kreative undervisning og etablere fritidsaktiviteter for deres børn. Der vil blive fremstillet pædagogiske materialer på swahili og gennemført kurser for lærere på nye partnerskoler. Der etableres et værksted til fremstilling af trælegetøj. Salg af legetøj fremmes i partnerskaber med aktører i det private erhvervsliv. Der skabes dialog med beslutningstagere om pædagogiske tiltag. Indsatsen afsluttes med en ekstern evaluering.