Tilbage

7 landbofamilier i Uganda fortæller – om økologisk landbrug, motivation, mål og metoder

Organisation:

Økologisk Landsforening (Ulandsudvalg- og netværk)

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

01.09.2019

Projekt slut:

31.12.2019

Beviliget beløb:

25.000,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark

Resume:

Formålet er at udbrede kendskabet til økologiske dyrkningsmetoder og den rolle, de kan spille for landbofamilier, for det lokale landskab, naturressourcer og levevilkår i Uganda. Her er tale om case-studies, der skal formidle resultater og udfordringer hos landbofamilier, der involveret i Økologisk Landsforenings (ØLF) projekter for læringsgrupper (Farmer Family Learning Groups/FFLGs) og kooperative andelsvirksomheder. Aktiviteten består af et pilotprojekt i forhold til skriftlig formidling, hvor en række landbofamilier selv fortæller, hvordan de praktiserer økologisk landbrug, hvilke metoder de bruger, og hvordan det influerer på deres situation mht. fødevaresikkerhed, eksistensgrundlag og sammenhængskraft i det lokale civilsamfund.