Tilbage

Oprindelige folk i Amazonas: Uddannelse på egne betingelser, fase 3.

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2015

Projekt slut:

30.06.2018

Beviliget beløb:

2.266.209,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Peru

Lokale partnere:

  • Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
  • Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP)

Overordnede mål :

De oprindelige folk i peruansk Amazonas håndhæver deres grundlovssikrede ret til en tosproglig interkulturel uddannelse og udvikler sig dermed til aktive medborgere.

Umiddelbare mål :

1. Ved projektets udløb d.31/12 2017 modtager de indianske elever i udvalgte områder i Amazonas en tosproget interkulturel undervisning. 2. Undervisningen varetages af fastansatte uddannede lærere, som har speciale i at inddrage elevernes modersmål og hele deres samfundsmæssige kontekst i undervisningen.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er: elever, lærere, landsbybeboere og embedsmænd fra lokale uddannelsesforvaltninger, ledere af oprindelige folks organisationer. I alt ca. 3.130 personer, heraf ca. 1.500 kvinder. Sekundære målgruppe, dvs. grupper der får indirekte nytte af projektet, er i alt: ca. 2.480, heraf ca. 1.160 kvinder.

Resume:

Projektets mål er at sikre børn af oprindelige folk i Amazonas, Peru, en tosproget interkulturel skoleuddannelse. Skolen skal tage udgangspunkt i indiansk identitet, herunder sprog og livsbetingelser. Projektet omfatter ni pilotskoler og dækker primært omkring 750 elever, 75 lærere og 2.500 landsbybeboere. For at sikre den tosprogede og interkulturelle undervisning vil projektet derfor have fokus på fortsat pædagogisk kompetenceudvikling af skolelærere, skoleledere og de lokale uddannelsesmyndigheder. Dette vil indebære en grundig systematisering af erfaring, vidensproduktion og metodeudvikling bl.a. i form af publikationer. Projektet vil ligeledes sikre ejerskab og organisering i lokalsamfundene gennem fortalervirksomhed med fokus på specifikke forpligtende aftaler på det lokale og kommunale plan.