Tilbage

Enhancing rural livelihoods in Nepal

Organisation:

Dansk International Bosætningsservice (DIB)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.02.2018

Projekt slut:

30.09.2021

Beviliget beløb:

2.032.015,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Lokale partnere:

  • CHILDREN-Nepal

Overordnede mål :

To reduce poverty among poor and marginalized families in rural areas in Nepal by enhancing their capacity and capability to create more sustainable livelihood and local sustainable development.

Umiddelbare mål :

1. Sustainable organic agriculture has increased household income with at least 30% from sale of vegetables and increased self-sufficiency among the target group. 2. The enhanced advocacy capacity of CN and the local agents of change have resulted in increasing influence on local, district and national level regarding implementation of the EFLG framework and release of funds for local sustainable development. 3. The organizational capacity of CN in the sector of sustainable development has increased.

Målgrupper :

The primary target group include 135 households and 756 people in total. Out of these there are 57 Dalit households and 27 households are from different ethnic groups. 98 HH are identified as poor and 37 HH as extreme poor.

Resume:

Projektet har til formål at reducere fattigdom blandt fattige familier i landområderne i Nepal ved at styrke deres kapacitet og evner til at skabe en bæredygtig levevej og lokal bæredygtig udvikling. Dette sker blandt andet igennem etableringen af landbrugs-styregrupper, træning og kapacitetsopbygning i anvendelsen af miljøvenlige landbrugsmetoder og -løsninger. Målgruppen involveres aktivt fra projektets start, og samarbejde er af høj prioritet. CN udvider sit netværk og sammen med lokale forandringsagenter advokerer de for lokal bæredygtig udvikling, miljøvenlige landsbyer og implementering af EFLG Frameworket, samt at økologisk landbrug anerkendes af regeringen. Advocacy-aktiviteterne sker på både lokalt, distrikt og nationalt niveau. CN styrkes organisatorisk og udvikler en ny strategi indenfor bæredygtig udvikling.