Tilbage

Human Ressource Development in SLTU

Organisation:

Danmarks Lærerforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.03.2010

Projekt slut:

31.12.2013

Beviliget beløb:

1.717.162,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Sierra Leone

Lokale partnere:

  • Sierra Leone Teachers Union (SLTU)

Overordnede mål :

at bidrage til en styrkelse af SLTU som en uafhængig og demokratisk lærer fagforening, der tilvejebringer relevante oplysninger og ydelser til sine medlemmer og fungerer som en ansvarlig medlemsorganisation for uddannelsessektoren.

Umiddelbare mål :

- at styrke indflydelsen af SLTU i uddannelsessektoren på nationalt, regionalt og distriktsniveau ved at implementere strategier og planer for juridisk forsvar og forhandlinger og ved at anvende uddannede SLTU ledere på disse niveauer samt på uddannelses interessent konferencer. - at styrke servicen for lærere ved at forbedre deres viden, resultater og arbejdssituation i skolen gennem udvikling og distribution af nyhedsbreve til alle skoler og gennem uddannelse af skolerepræsentanter.

Målgrupper :

Den primære målgruppe for projektets aktiviteter er de ca. 2.600 SLTU repræsentanter (hvoraf omkring 800 er kvinder). Den endelige målgruppe for projektet er de 33.000 medlemmer af SLTU

Resume:

Denne projektfase er en fortsættelse af projektet “Kapacitetsopbygning og medlemsservice i SLTU” som blev afsluttet og internt evalueret i december 2008, samt overgangsprojektfasen ”Memebership involvement in an interim phase”, som afsluttes i februar 2010. På SLTUs kongres i August 2009 vedtog man organisationens strategi- og arbejdsplan for 2010-2013, som ligger til grund for udviklingen af projekt forslaget for denne fase. Strategien for denne fase er, at sikre, at SLTU har kapaciteten til at leverer sine kerneydelser på langt sigt, og at organisationen samtidig styrkes som en konstruktiv social partner i uddannelsessektoren. Mere konkret er formålet med denne fase: 1) at styrke SLTUs fortalervirksomhed for kvalitetsuddannelse for alle, samt SLTUs forhandlingsevne til gavn for lærernes løn- og arbejdesforhold 2) konsolidere og videreudvikle de aktiviteter og resultater som er opnået med hensyn til servicering af de offentligt ansatte lærere.