Tilbage

Hvad kan vi lære af bønder i Zimbabwe?

Organisation:

Miljøbevægelsen NOAH

Pulje:

Oplysningspuljen

Bevillingstype:

Oplysningsaktivitet

Projekt start:

15.11.2020

Projekt slut:

14.12.2021

Beviliget beløb:

29.950,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 2: Stop sult
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 13: Klimaindsats
  • Mål 15: Livet på land
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Resume:

Aktiviteten består af research i Zimbabwe og en række oplysningsaktiviteter i Danmark, der sætter fokus på hvordan agroøkologi kan bruges som et vigtigt redskab i kampen mod klimaforandringerne og til at opnå verdensmålene. Researchen vil foregå blandt småbønder og medlemmer af La Via Campesina Zimbabwe (ZIMSOFF) og vil afdække, hvordan de bruger agroøkologiske metoder til at bidrage til klimatilpasning og madsuverænitet. NOAH vil efterfølgende holde workshops på fire højskoler, hvor elever gennem oplæg og praktiske øvelser vil diskutere og reflektere over, hvad bæredygtig udvikling betyder og hvad for en landbrugspraksis, Danmark bør fremme gennem udviklingspolitikken. Aktiviteten har fokus på, hvad vi i det globale nord kan lære fra græsrodsbevægelser i det globale syd, og på hvordan unge i Danmark kan inddrage den nye viden. Vi vil også henvende os til en bredere offentlighed. Til det formål vil vi producere en podcast, en illustreret rapport, artikler og debatindlæg.