Tilbage

Promoting women's participation in political processes and decision-making in Mwenga Territory, South Kivu, DRC

Organisation:

Kvindernes U-landsudvalg (KULU)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.04.2013

Projekt slut:

31.12.2014

Beviliget beløb:

597.359,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Democratic Republic of Congo

Lokale partnere:

  • Femmes pour la Paix et les Droits Humains (FPDH)

Overordnede mål :

Kvinders rettigheder som borgere og deres adgang til politiske processer har fået en mere fremtrædende rolle i lokal og regional politik

Umiddelbare mål :

'- kvinder deltager aktivt i de politiske processer i deres lokalsamfund med henblik på at sætte kvinderettigheder på den politiske agenda hos lokale og regionale myndigheder -spørgsmål om kvinderettigheder, især borgerrettigheder og personlig sikkerhed, er kommet på de fleste lokale og regionale råds agenda -kvinder i lokalsamfundet har fået en klarere forståelse for, hvad lokale og regionale råd kan gøre for at promovere deres rettigheder

Målgrupper :

'- 30 aktivist kvinder der er trænere i de 6 centre - 40 konference deltagere: 4 nationale mps, 4 regionale rådsmedlemmer, repræsentanter for Miniistry for Gender, 5 CSO repræsentanter, 6 traditionelle landsbyledere, 19 kvinder fra de 6 dokumentations centre. Repræsentanter fra FPDH, KULU og FEMNET-Mali. Der tilstræbes lige repræsentation af mænd og kvinder

Resume:

Projektet bygger på den kapacitetsopbygning FPDHMwenga opnåede i KULU-FPDHs 2009 partnerskabsaktivitet, og som viste nødvendigheden af at udvikle en strategi til fremme af kvinders politiske deltagelse og indflydelse i Syd Kivu, DRCongo. Målet er at øge kvinders deltagelse i og indflydelse på de politiske processer i Mwenga territoriet ved: 1) et ”Training of Trainers”-seminar for de allerede trænede FPDH kvinder som fortalere for kvinders politiske deltagelse, 2) en sensibiliseringskampagne for og med lokalbefolkningen med basis i de 6 etablerede centre; 3) en sensibiliseringskampagne for lokale og regionale politiske beslutningstagere; 4) en rundbordskonference og workshop med repræsentanter for lokale, regionale og nationale politiske niveauer og myndighedspersoner, nationale CSOer, inkl. dialogmøder med FPDH og FPDHs uddannede trænere.