Tilbage

Mian Isa - Community Based Disaster Risk Reduction Programme in the Nowshera district

Organisation:

Ingeniører uden Grænser (IUG)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.11.2011

Projekt slut:

30.09.2013

Beviliget beløb:

643.943,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Pakistan

Lokale partnere:

  • Karwan Development Foundation (KDF)

Overordnede mål :

Målet er at bidrage til udvikling og øget lokal modstandsdygtighed i Nowshera distriktet gennem katastrofe-forebyggende organisatorisk kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed.

Umiddelbare mål :

1. KDF og 8000 støttemodtagere i landsbyen Mian Isa har øget deres kapacitet til at planlægge og udføre community based disaster risk reduction (CBDRR) programmer i Nowshera distriktet. 2. 8000 støttemodtagere i landsbyen Mian Isa har reduceret deres sårbarhed overfor følgerne af natur- og menneskeskabte katastrofer.

Målgrupper :

8000 personer, 55% kvinder og 45% mænd.

Resume:

Projektet er første fase i en proces, der bidrager til udvikling og øget lokal modstandsdygtighed i Nowshera distriktet gennem katastrofe-forebyggende organisatorisk kapacitetsudvikling og fortalervirksomhed. Der er identificeret 3 projektkomponenter: 1) kapacitetsopbygning af den lokale partner, Karwan Development Foundation (KDF) til en legitim NGO, der kan implementere og koordinere disaster risk reduction (DRR)- og community based disaster risk reduction (CBDRR) aktiviteter på lokalt og regionalt niveau: 2) KDF imple-menterer et CBDRR pilot program i landsbyen Mian Isa i Nowshera distriktet gennem kapacitetsopbygning og organisering af de lokale aktører; samt 3) styrkelse af organisering af civil samfundet i Nowshera distriktet gennem opbygning af et netværk for at øge koordineringen af CBDRR indsatsen, samt effekten af fortalervirksomheds aktiviteter. I komponenterne fokuseres der på en tværgående indsats for at inddrage og styrke specielt udsatte grupper.