Tilbage

KIMWAM - Living Sea - fisherman to fisherman project

Organisation:

Landsforeningen Levende Hav

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.08.2014

Projekt slut:

31.01.2016

Beviliget beløb:

499.603,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • KIMWAM - Mtwara Umbrella People's Organisation

Overordnede mål :

At forbedre leveforholdene for fiskerbefolkningen i Mtwara distriktet og de omgivende samfund.

Umiddelbare mål :

a. at forbedre KIMWAMs generelle og fiskerifaglige kapacitet, så de kan fortsætte og styrke organiseringen af fiskerne på fiskersamfundsniveau. b. at udvikle muligheder for bæredygtigt fiskeri både i forhold til miljø og fiskebestand. c. at forbedre de handelsmæssige muligheder for fiskerkvinderne i området.

Målgrupper :

Det drejer sig om fiskere og deres familier, samt de mange som indirekte er afhængige af fiskeriet, herunder i høj grand kvinderne, som er beskæftigede med forarbejdning, transport og salg af den lokalt fangede fisk.

Resume:

Formålet med projektet er at forbedre levevilkårene i Mtwaradistriktet i det sydlige Tanzania ved at udvikle bæredygtigt og økologisk ansvarligt fiskeri i området. Levende Havs partnerorganisation KIMWAM har et stort behov for at forøge dens kapacitet; herunder ressourcer til at ansætte en lokal projektmedarbejder og en lokal fiskeriekspert, der kan fungere som fiskerirådgiver for KIMWAM og for fiskerne, og for de andre kvinder og mænd, der er involveret i fiskeri her. Styrkelsen af kapaciteten vil også ske ved besøg af dansk fiskeriekspert og biolog. Projektet vil støtte kvinders rolle inden for håndtering og salg af fisk, og det vil blive eksperimenteret med at sprede fiskeriindsatsen i området. Formålet med dette er at gøre fiskeriet mere bæredygtigt og miljømæssigt ansvarligt. Et andet vigtigt mål er at organisere fiskerne i regionen på flere niveauer, så de bedre kan udøve deres egne rettigheder.