Tilbage

Forstlig Rådgivning og skovbrugergrupper i Mampula og Cabo Delgado

Organisation:

Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.05.2005

Projekt slut:

30.12.2004

Beviliget beløb:

59.970,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Mozambique

Lokale partnere:

  • Associacao do Meio Ambiente – amigos de terra (AMA)
  • Miljøforeningen i Cabo Delgado

Resume:

Kapacitetsopbygning af bruger styrede foreninger for jordbrugere i Mozambique er nødven¬digt, hvis en bæredygtigt landbrugsproduktion på de udpinte jorder omkring landsbyerne skal sikres. DFE og AMA vil i to områder med etablerede skovbruger¬grupper støtte, at disse danner fælles organisationer der efter træning vil kunne organisere rådgivning om for¬bed¬rede dyrkningsmetoder især agerskovbrug, samarbejde om markedsføring af produkter, fælles ind¬køb af produktions¬mid¬ler, sikring af jordrettigheder, osv. Ved ændring af det nu praktiserede svedjebrug til bære¬dygtigt agerskovbrug kan bøndernes indtægtsmuligheder forbedres. Familier belastet af HIV¬-AIDS vil få det lettere, hvis daglige ressourcer er tæt på bopælen. Tilstanden i nære natur¬skove vil forbedres. I dag ligger rådgivningen af skovbønder ved Provinsskovforvalt¬ningen (SPFFB). Der er meget få ressourcer i SPFFB, så kun få skov¬brugergrupper er dannet og de er stadig svage.