Tilbage

Ungdomslederprojekt

Organisation:

Axis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

15.11.2004

Projekt slut:

01.07.2004

Beviliget beløb:

51.788,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bolivia
  • Ecuador
  • Peru

Resume:

Formålet med projektet er at styrke ungdomsorganisationernes metodiske fundament for arbejdet med unge i lokalmiljø-et, både på det organisatoriske og det praktiske plan, etablere og styrke et internationalt ungdomsarbejde-netværk samt styrke organisationernes arbejde ift advocacy. Projektets målgruppe er ungdomsorganisationer dvs. de personer, som arbejder aktivt i organisationerne med kontakt til de unge i storbyens slumkvarterer i henholdsvis Lima, Quito og La Paz. Over en periode på 1 ½ år afholdes fire workshops, hvor repræsentanter fra hver af de 7 deltagende organisationer vil arbejde med participatoriske metoder herunder Ung til Ung-metoden samt udveksle viden og erfaringer indenfor blandt andet reproduktiv sundhed og rettigheder, HIV/AIDS, konflikthåndtering og demokrati. Dette vil ved afslutnin-gen af projektperioden føre til udarbejdelsen af et samlet forslag til arbejdet med ungdomslederproblematikkerne.Vores samarbejdspartnere er 6 civilsamfundsorganisationer, som arbejder med unge og deres demokratiske deltagelse i lokal-samfundet.