Tilbage

Unity for Change

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2013

Projekt slut:

28.02.2015

Beviliget beløb:

1.394.674,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Swaziland

Lokale partnere:

  • Swaziland United Democratic Front

Overordnede mål :

'- At udrydde fattigdommen i Swaziland, gennem udviklingen af en demokratisk kultur ved at udbrede forståelsen for og fokus på demokrati, menneskerettigheder og specielt socio-økonomiske rettigheder.

Umiddelbare mål :

Projekt har som umiddelbart mål, at styrke SUDF´s bæredygtighed, så organisation vil være i stand til, at koordinere den politiske kamp imod regimet uden danske bistandsmidler. Den umiddelbare målsætning med projektet skal nås gennem følgende tre målsætninger: 1. At opbygge og styrke kapaciteten hos de lokale netværk som samarbejder med SUDF, samt at styrke kapaciteten hos ledelsen i SUDF. 2. At skabe et fundament for lokal græsrodsaktivisme igennem SUDF, samt at styrke kontakten imellem top og bund i SUDF. 3. At styrke forbindelser og bånd til internationale solidaritetsnetværk og donorer for derved, at sikre SUDF´s økonomiske bæredygtighed og synlighed i det internationale politiske miljø.

Målgrupper :

Projektets målgruppe udgøres i grove træk af 64.000 mennesker - medlemmerne af SUDFs organisationer. Swaziland er præget af stor ulighed imellem kønnene. Dette projekt er derfor også struktureret omkring, at udligne disse forskelle. Projektets udgangspunkt er at 63 % af den del af Swazilands befolkning, som lever under fattigdomsgrænsen er kvinder. Da dette projekt sigter efter at mindske fattigdommen, er kvinder en naturlig del af projektets målgruppe.

Resume:

Projektet Unity for Change søger at styrke sydpartneren SUDFs kapacitet, organisatoriske strukturer, politiske lederskab, samt medlemsorganisationernes kapacitet. Som den eneste samlende platform for demokratiske formationer og kræfter i Swaziland kan SUDF spille en afgørende rolle i den folkelige demokratisering af Swaziland. Da de danske bistandsmidler til Swaziland udfases fra 2014, er dette projekt forankret i et ønske om, at skabe bæredygtighed for SUDF således, at organisationen forbliver en central aktør i kampen for politisk forandring i Swaziland. Ved at styrke det politiske lederskab og de organisatoriske kernestrukturer håber vi, at den samlede demokratiske bevægelse i Swaziland kan få et løft, og at SUDF kan udfylde rollen som bannerfører.