Tilbage

Improving livelyhoods in Zanzibar by the development of sustainable beekeeping

Organisation:

DANTAN

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.09.2011

Projekt slut:

01.10.2015

Beviliget beløb:

996.801,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Lokale partnere:

  • Zanzibar Livestock Welfare and Development Association (ZALWEDA)

Overordnede mål :

Afhjælpning af fattigdom hos særligt udsatte hushold i Zanzibar gennem indførelse af økologisk og økonomisk bæredygtig biavl og markedsføring af bi produkter.

Umiddelbare mål :

'-Etablering af teknisk og forretningsmæssigt grundlag for biavl med lokalt ejerskab. -Forståelse for markedsadgangs strategi blandt bigrupperne. -Indkomstforøgelse gennem profitabel biavl. -Opbygning af levedygtig biavls industri i Zanzibar og satsning på fortalervirksomhed.

Målgrupper :

Fattige og marginaliserede hushold I Zanzibar. 20 grupper er valgt ud med omkring 15 kvinder og mænd i hver. Opbygning af lokal kapacitet er vigtig og træningsprogrammet vil fokusere på træning af trænere. Der satses på ligelig fordeling af kvinder og mænd.

Resume:

Projektet fokuserer på afhjælpning af fattigdom hos særligt udsatte hushold i Zanzibar gennem indførelse af økologisk og økonomisk bæredygtig biavl. Der sikres kønsmæssig ligestilling blandt deltagerne. Der vil blive indført former for biavl, der kan udvides efter behov af den enkelte biavler. Desuden vil der blive arbejdet med forædling af biavlsprodukter og markedsføring til sikring af fremtidig indkomst. Projektet vil ud over at gavne biavlerne være til gavn for både landbrug, havebrug og den vilde natur på grund af den medfølgende sikring af større bestøvningseffekt omkring bigårdene. Aktiviteterne og fortalervirksomhed vil sikre forståelse for biernes betydning for det økologiske kredsløb og sikre bæredygtighed og økonomi., Projektet skal sikre den størst mulige spredningseffekt, bedste markedsføringstrategi og praksis og vil også fremme biodiversiteten og påvirke miljøet positivt.