Tilbage

Building the capacity of individuals, communities and organisations to respond to sex work and human trafficking in Bangladesh

Organisation:

Frelsens Hær

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.10.2010

Projekt slut:

30.04.2014

Beviliget beløb:

2.902.803,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bangladesh

Lokale partnere:

  • Salvation Army Bangladesh

Overordnede mål :

At kapacitetsopbygge sårbare grupper og lokalsamfund til at gøre en effektiv indsats i forhold til sexarbejde og menneskehandel.

Umiddelbare mål :

1. At styrke kapaciteten hos sexarbejdere og ofre for menneskehandel, så de får øget kontrol over deres eget liv og mulighed for at reintegreres i samfundet. 2. At reducere stigma og uvidenhed om sexarbejde og menneskehandel i lokal- samfundene og styrke og mobilisere lokalsamfundsgrupper til at tage medansvar for problemstillinger i deres lokalsamfund og støtte sårbare grupper. 3. At kapacitetsudvikle Frelsens Hær til at advokere for især handlede kvinders rettigheder.

Målgrupper :

Primær målgruppe: 350 sexarbejdere, 300 teenagere, ca. 200 samfundsledere og nøglepersoner og 50 præster. Sekundær målgruppe: 16,000 landsbyfolk og pårørende mænd til sexarbejderne. Herudover øvrige aktører og CBO’ere.

Resume:

Projektet vil forbedre livsvilkårene for de kvinder og piger, der er endt i sexindustrien og som også måtte være ofre for menneskehandel i Bangladesh. Mål 1 er at styrke denne gruppes kapacitet gennem rådgivning, sundheds- og rettighedsoplysning samt alternativ indkomstskabelse. Mål 2 er, på lokalsamfunds niveau, at reducere stigma vedr. sexarbejde og menneskehandel, oplyse om disse problemstillinger til bl.a. unge samt mobilisere civilsamfundsgrupper herunder unge, religiøse ledere samt øvrige civilsamfundsledere til at tage medansvar for problemstillingerne i deres lokalsamfund og hånd om de sårbare grupper. Mål 3 er, på det strategiske niveau, at styrke Frelsens Hærs kapacitet til at advokere for især handlede kvinders rettigheder gennem træning, netværksdannelser og øget erfaringsudveksling og samarbejde med lokale og regionale organisationer og institutioner for at styrke en fælles indsats mod sexarbejde og menneskehandel på nationalt niveau. Projektet, som bygger på tidligere erfaringer, vil primært lokaliseres i Dhaka, Jessore samt Satkhira.