Tilbage

Strenghtening of families and community in Gasaka sector, Rwanda

Organisation:

SOS Børnebyerne

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.01.2013

Projekt slut:

31.12.2015

Beviliget beløb:

2.331.783,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Rwanda

Lokale partnere:

  • SOS Children's Villages Rwanda

Overordnede mål :

Den overordnede målsætning er at styrke udsatte familiers sociale og økonomiske kapacitet og samtidig styre lokalsamfundet, så det kan reagere i forhold til børns basale og udviklingsmæssige behov.

Umiddelbare mål :

1. Ved udgangen af december 2015, er minimum 70 % af familierne, der deltager i projektet blevet økonomisk og uddannelsesmæssigt styrket og har kapacitet til at imødekomme deres børns behov. 2. Ved udgangen af december 2015 er minimum 90 % af familier, børn og unge i projektet bevidste om deres rettigheder, og lokale myndigheder forholder sig aktivt til behov i lokalsamfundet. 3. Ved udgangen af december 2015 har SOS Børnebyerne Rwanda og lokale civilsamfundsorganisationer øget organisatorisk kapacitet til at beskytte og advokere for børns rettigheder.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er 500 børn og unge i ca. 200 udsatte familier. Bl.a. familier uden voksne, hvor større børn og unge er ansvarlige for hustanden, og familier hvor den primære omsorgsperson er kronisk og/eller uhelbredeligt syg. Den sekundære målgruppe er: - Børn i Gasaka sektor uden fødselscertifikat - Lokale civilsamfundsorganisationer og lokalsamfundsgrupper - Lokale institutioner, bl.a. skoler - Lokale ledere og myndigheder - Regionale myndigheder

Resume:

Projektet retter sig mod udsatte børn og familier i Gasaka sektor i Gikongoro, Rwanda. Målet er at styrke civilsamfundet og skabe øget viden om børn basale rettigheder. Gennem etablering af låne- og spare grupper (LSG) vil projektet opbygge social og økonomisk kapacitet hos udsatte familier herunder styrke basale regne-/læsefærdigheder. Organisering i LSG vil bidrage til at opbygge de demokratiske strukturer, og en øget viden om opsparing og økonomi vil udgøre en platform for at forbedre familiernes viden om børns rettigheder og udvikling samt sikre, at flere børn får fødselsattester, bedre uddannelsesmuligheder og en sundhedsforsikring. Projektet indeholder netværksdannelse med og kapacitetsopbygning af lokale civilsamfundsorganisationer, myndigheder og institutioner og styrker dermed overordnet set områdets demokratiske udvikling samt bæredygtigheden i projektet. Projektet opbygger organisatorisk kapacitet hos SOS RW til at arbejde rettighedsbaseret med participatoriske tilgange i fortalerarbejde.