Tilbage

Engagementspulje - El Cambio Academy

Organisation:

El Cambio Academy

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Indsats for Folkeligt Engagement (under 200.000 kr.)

Projekt start:

01.10.2021

Projekt slut:

30.06.2023

Beviliget beløb:

183.500,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 1: Afskaf fattigdom
  • Mål 3: Sundhed og trivsel
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Denmark
  • Uganda

Resume:

Formålet med projektet er, at engagere børn og unge i udviklingstematikker. Dette gøres ved at integrere udviklingstematikker på to arenaer: skal-arenaer såsom skole og kan-arenaer som fritidsaktiviteter, herunder fodbold og fritidsklubber. Engagementet sker gennem at integrere aktiviteter, der sætter fokus på udviklingstematikker i deres hverdagsaktiviteter. Eksempelvis ved at udskolingselever i en emneuge arbejder med at udforme deres egen NGO med fokus på FN's verdensmål, eller at man i fodboldklubben arbejder med planlægning af træningslejre til Uganda, inklusiv indsamling af materialer til videreformidling i forbindelse med besøget i Uganda. Gennem forskellige aktiviteter, herunder livefeed, mellem ugandiske og danske børn og unge ønskes der at a) skabe bevidsthed omkring FN's verdensmål og etablere ligeværdige relationer. b) at etablere længerevarende relationer mellem børn og unge i de to lande med henblik på yderligere engagement i udviklingstematikker.