Tilbage

Fremme af kvinders muligheder for indtræden i lokale politiske beslutningsniveauer

Organisation:

U-landsforeningen Svalerne

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

26.01.2004

Projekt slut:

01.10.2003

Beviliget beløb:

50.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bangladesh

Resume:

Forundersøgelsen vil bestå af et fire dages seminar, hvor der vil deltage repræsentanter for alle part-nerorganisationer (se uddybelse i punkt C.3.). Forundersøgelsen skal klarlægge 4 forhold: 1.Hvilke indsatsområder skal prioriteres i forhold til kapacitetsopbygning? 2.Hvilke ressourcer har de enkelte deltagende organisationer, som de andre organisatio-ner kan have glæde af? 3.Hvordan skal sammensætningen af aktiviteter (gensidige besøg, afholdelse af kurser med netværks-eksterne/interne undervisere, andre forslag) være, så deltagerne både får den størst mulige nytte af aktiviteterne samt at det er realistisk, at alle partnerne delta-ger? 4.Hvorledes skal projektet styres, så alle 5 partnerskabsorganisationer føler ejerskab til projektet? Svalerne foreslår, at der nedsættes en styregruppe projektstyringskomité hvor hver organisation stiller med en repræsentant. Forundersøgelsesholdet forventes dertil at klargøre, hvem der vil kunne ansættes som tovholder for det endelige netværk, samt i det omfang det er muligt at mødes med potentielle eksterne ressource-personer.