Tilbage

Indsats til udvikling af unges forståelse for kvinders rettigheder og bekæmpelse gennem fortalervirksomhed af vold mod kvinder i hjemmet

Organisation:

U-landsforeningen Svalerne

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.07.2019

Projekt slut:

31.12.2021

Beviliget beløb:

999.915,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bangladesh

Lokale partnere:

  • Net to Rights c/o Thanapara Swallows Development Society

Overordnede mål :

Målet er at danne pressionsgrupper og ungdomsgrupper til at udbrede kendskabet til lovgivningen, og at arbejde for, at kvinders rettigheder respekteres i samfundet og i hjemmet.

Umiddelbare mål :

De umiddelbare mål er: 1) Dannelse og aktivering af 5 nye pressionsgrupper til fortalervirksomhed i 5 kommuner 2) At etablere ungdomsgrupper i 5 kommuner og udvælge ungdomsledere der fungerer som bindeled mellem ungdomsgrupper og pressionsgrupper til beskyttelse af kvinders rettigheder 3) Styrkelse af netværket bag projektet og dets kapacitet til at overflytte deres erfaring til de nye områder, blive mere synlige og bruge synligheden til fortalervirksomhed.

Målgrupper :

Projektets primære målgrupper er: 5 pressionsgrupper med 25 medlemmer – 125 personer fordelt på 5 unions (kommuner) 20 ungdomsgrupper med hver 21 elever og 4 lærere – 500 personer fordelt på 5 unions Skoleelever i 5 unions (debatkonkurrencer og dagsarrangementer): 8400 elever Landsbybeboere: >2000 personer (75 landsbymøder med hver ca. 30 deltagere) Projektets sekundære målgrupper er: De forurettede kvinder, der er omfattet af pressionsgruppernes arbejde samt deres familier og omgivelser. Kollegaer og bekendte til de frivillige i pressionsgrupperne Medlemmer af de relevante udvalg i lokalregringerne Politikere og embedsmænd på Upazilla niveau (lokalregeringsniveau). Skolelærere og skoleelevernes familier Naboer og bekendte til deltagerne i landsbymøder

Resume:

Dette projekt i Bangladesh arbejder med kvinders rettigheder og mod vold mod kvinder i hjemmet. Den overordnede målsætning er, at bidrage til formindskelse af vold mod kvinder i hjemmet gennem fortalervirksomhed via dannelse af pressionsgrupper og udvikling af unges kendskab til og forståelse for betydning af håndhævelse af kvinders rettigheder. Pressionsgrupperne vil bestå af civile aktører med en forankring i lokalområdet (lærere, imamer, læger osv.) og deres opgave vil være fortalervirksomhed, mægling og kontakt med officielle instanser ved lokalregeringen. Unge fra skolernes ældste klasser og gymnasierne vil blive mobiliserede i grupper. Meningen med dannelse af ungdomsgrupperne er at forsøge at ændre fremtidige generationers holdninger og attituder over for rettigheder herunder kvinders rettigheder. De skal medvirke til at udbrede kendskabet til lovgivningen på området gennem debat i og uden for skolen. Projektet kan påvirkes af den politiske situation. Den er for øjeblikket stabil.