Tilbage

Bekæmpelse af børnearbejde i El Salvador

Organisation:

Arbejderbevægelsens Internationale Forum (AIF)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.01.2004

Projekt slut:

01.04.2006

Beviliget beløb:

939.219,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • El Salvador

Lokale partnere:

  • Fundacion Maquilishuati - FUMA

Overordnede mål :

At udvikle en model for arbejdet med børnearbejdere, der er indarbejdet i de kommunale myndigheders arbejdsplaner

Umiddelbare mål :

At forbedre levevilkårene for 150 børnearbejdere på markedspladserne i Apopa, Ciudad Delgado, Santa Tecla, Mejicanos og San Salvador

Målgrupper :

150 børnearbejdere (mindst halvdelen piger), 150 forældre (stort set kun kvinder), 25 lærere, 80 kommunalbestyrelsesmedlemmer og funktionærer. I alt 405 personer

Resume:

Formålet med projektet er at forbedre levevilkårene for 150 børnearbejdere i El Salvador. Børnene er mellem 6 og 12 år og arbejder på markedspladserne i hovedstaden San Salvador og i fire omegnskommuner. Børnene vil blive tilbudt lektiehjælp, lægehjælp og forskellige rekreative aktiviteter. Mange af børnene har været udsat for overgreb og der vil derfor også være deciderede terapiforløb. Børnenes mødre/forældre inddrages aktivt i projektet, da det er nødvendigt med deres velvilje i forhold til at børnene arbejder mindre og mødrene dermed må arbejde mere og længere. Der vil være et tæt samarbejde med skolerne for at ændre holdningen til børnearbejderne, der ofte opfattes som dovne og dumme. Kommunalbestyrelserne har forpligtet sig til gradvist at overtage dele af projektaktiviteterne og videreføre indsatsen.