Tilbage

Vote Run Lead Reloaded

Organisation:

Global Aktion - Mennesker & miljø før profit

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Udviklingsindsats

Projekt start:

01.01.2021

Projekt slut:

01.02.2024

Beviliget beløb:

2.085.182,00 kr.

Samlet buget:

2.085.182,00 kr.

Indsatsen vedrører følgende verdensmål:

  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Mindre ulighed
  • Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Mål 17: Partnerskaber for handling

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Zimbabwe

Lokale partnere:

  • Institute for Young Women Development (IYWD)

Overordnede mål :

Young women and women have equal access to local and national political decision-making spaces as active citizens including as voters, election observers and political representatives.

Umiddelbare mål :

Feminist leadership has been fostered among female political candidates and young women & women political representation has increased. Young women & women have demanded democratic spaces for electoral participation of women.

Målgrupper :

Two primary target groups: the first target group consists of 700 out of IYWD’s 5000 members, in the ages between 15 and 35, coming from rural, farming and mining communities in the three provinces of Mashonaland Central, Mashonaland East and the Midlands. The second target group consists of 80 young women and women, who aspire to contest as candidates in the 2023 harmonised election including political party candidates and independent candidates. The secondary target group includes the remaining 4300 IYWD members. Out of the 4300, an estimate of 3300 are young women between the ages of 15 to 35 years while approximately 1000 women are older than 35 years. The general public will be targeted through different types of media coverage and policy briefs. Key stakeholders including traditional leaders, public officials and political parties will also be targeted and engaged in the intervention.

Ansøgningstekst:

Vote Run Lead Reloaded.docx

Resume:

Denne intervention har til formål at styrke kvinders politiske repræsentation i parlamentet og kommunalbestyrelser nationalt i Zimbabwe. Dette vil blandt andet blive gjort ved at etablere et erfaringsdelings- og mentornetværk for kvindelige politiske kandidater og gennem træninger styrke dem i feministisk lederskab, valgkampagnemetoder, sikkerhed og valgprocesser samt tekniske krav, der skal forberede dem og empower dem op til valget. Derudover, søger interventionen at fremme kvinders deltagelse i valgprocessen som aktive borgere, der stemmer, observerer valget og influerer den politiske valgagenda ved at fremføre deres politiske krav gennem et kvindemanifest – Feministo, samt træning i langvarig valgobservation. Risici i form af modstand mod projektet fra bl.a. forskellige stakeholders grundet patriarkalske og/eller partipolitiske interesser, her iblandt i politiske partier, traditionelle ledere, og lokalsamfund vil blive mitigeret gennem kontinuerlig stakeholder inddragelse.