Tilbage

Working Kids

Organisation:

Denmark Lesotho Network (DLN)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Medborgerindsats

Projekt start:

01.11.2017

Projekt slut:

30.09.2018

Beviliget beløb:

119.034,00 kr.

Lokale partnere:

  • Lesotho National Council of Women

Overordnede mål :

At støtte kapacitetsopbygningen på en række udvalgte partner skoler

Umiddelbare mål :

At introducere en bredere kreds af skoler til moderne erhvervspædagogik med henblik på et langsigtet samarbejde.

Målgrupper :

Fattige børn og unge.

Resume:

Formålet med projektet er at støtte kapacitetsopbygningen på en række mindre erhvervsskoler i Lesotho, som tilbyder undervisning til fattige børn og unge. DLN vil i samarbejde med den lokale partner, Lesotho National Council of Women søge at styrke skolernes evne til at interagere mere aktivt med det omgivende samfund, samt tilrettelægge og gennemføre erhvervsuddannelser, som er relevante i forhold til de unges fremtidsmuligheder på arbejdsmarkedet. Denne første fase skal omfatte feltøvelser i behovsanalyse, træning i design af kurser og programmer, træner træning i aktive, elevcentrerede undervisningsmetoder, samt bedømmelse, opfølgning og planlægning af en næste fase for samarbejdet.