Tilbage

Community Based Rehabilitation Partners

Organisation:

Spedalskhedsmissionen (TLM DK)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.01.2017

Projekt slut:

31.07.2020

Beviliget beløb:

3.498.634,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Bangladesh

Lokale partnere:

  • The Leprosy Mission International-Bangladesh

Overordnede mål :

Personer med handikap i nordvest Bangladesh (herunder personer med spedalskhed) opnår større deltagelse og udøvelse af deres rettigheder i det sociale og økonomiske liv, gennem selvmobilisering og etablering bæredygtige, uafhængige og repræsentative organisationer.

Umiddelbare mål :

Til december 2019: 1. 750 selvhjælpsgrupper for personer med handikap og spedalskhed er i stand til at støtte deres medlemmer i at opnå fuld inklusion, og kan understøtte 24 regionale (under-distrikts) sammenslutninger. 2. 24 regionale sammenslutninger repræsenterer 750 selvhjælpsgrupper og kan yde dem organisatorisk støtte og udøve fortalervirksomhed på regionalt og nationalt plan. 3. 7500 gruppemedlemmer, samt deres husstande, har bæredygtig adgang til forbedret mobilitet, helbred og hygiejne.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er 7500 personer, ca. 50% af hvert køn. 60 % af målgruppen har eller har haft spedalskhed. 70 % af disse er handikappede som følge af sygdommen. 28 % af målgruppen har handikap af andre årsager. 12 % af målgruppen er uden handikap, men marginaliserede af andre årsager.

Resume:

Projektet er tredje og sidste fase af et projekt, der har formået at løfte en af de mest stigmatiserede og marginaliserede befolkningsgrupper i nordvest Bangladesh, nemlig personer med handikap som følge af spedalskhed, fra at være udstødte og diskriminerede til at være respekterede og inkluderede i deres samfund, i stand til at kæmpe for deres rettigheder og få dem, og til at klare sig selv. 7.000 mænd og kvinder (ca. 50% af hvert køn), har organiseret sig i 700 selvhjælpsgrupper og 24 sammenslutninger. I denne afsluttende fase føres projektet til fuld bæredygtighed, hvor grupperne og sammenslutningerne bliver fuldt ud i stand til at videreføre aktiviteterne og til at fastholde og yderligere styrke de opnåede rettigheder, facilitere oprettelsen af nye grupper, og til at advokere på lokalt, regionalt, og nationalt plan. Gennem gruppernes og lokale frivilliges indsats vil projektet også bidrage til en forbedring af den sundhedsmæssige situation i lokalsamfundene.