Tilbage

Partner visit to finalise formulation of capacity building project

Organisation:

AIDS-Fondet

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.12.2008

Projekt slut:

31.12.2008

Beviliget beløb:

35.967,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Kenya Voluntary Women Rehabilitation Centre (K-VOWRC)

Resume:

AIDS-Fondet er sammen med samarbejdspartneren K-VOWRC i færd med at formulere en ansøgning til pro-jektrådgivningen vedrørende støtte til et kapacitetsopbygningsprojekt, med fokus på opgradering af ressource mobilisering og HIV/AIDS indsatser. Et afsluttende projektformuleringsbesøg vil gøre det muligt at indsamle de sidste data og tilbagemeldinger fra projektets målgrupper, færdiggøre implementerings- og aktivitetsplaner samt at aftale endelig arbejds- og ansvarsdeling mellem AIDS-Fondets involverede medarbejdere, den lokale konsulent, der vil blive tilknyttet projektet, og K-VOWRCs medarbejdere. Den lokale konsulent vil blive inddra-get som medlem af appraisal teamet. Aktiv inddragelse af alle involverede parter i den afsluttende projektfor-muleringsproces vil konsolidere partnerskabet, og styrke ejerskabet og bæredygtigheden af projektet på alle niveauer.