Tilbage

Lunyo Orphan Support Project

Organisation:

Seniorer uden Grænser

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt B (0,2-0,5 mio)

Projekt start:

01.12.2013

Projekt slut:

31.03.2014

Beviliget beløb:

329.165,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Uganda

Lokale partnere:

  • Lunyo Orphan Support Project (LOSP)

Overordnede mål :

Organisationsopbygning og fortalervirksomhed skal bidrage til en proces der genskaber børnene i Lunyo landsbys håb og sætter dem i stand til at få et tilfredsstillende liv.

Umiddelbare mål :

Konsolidere og yderligere at udbygge PSS modellen med musik, dans og drama, hjemmebesøg, livsfærdigheder, børns rettigheder og forebyggelse af HIV og graviditet hos unge piger. Styrke kapaciteten i LOSP organisationen og yderligere at forankre LOSP i lokalsamfundet. Skabe sikkerhed for bæredygtighed i LOSP projektet.

Målgrupper :

Der er nu 150 børn og unge i projektet. De er i aldersgruppen fra 4 til 18 år. Der er ca. lige mange piger og drenge i projektet. De voksne, der tager sig af børn og unge, er også en målgruppe. Lokale myndigheder og lokalsamfundet er også målgrupper. LOSP projektets netværk er også en målgruppe.

Resume:

Dette projekt støtter forældreløse og andre sårbare børn i et område i udkanten af Entebbe, Uganda. Seniorer uden Grænser samarbejder med Lunyo Orphan Support Project (LOSP) – en lokal CBO – som er kommet langt med kapacitetsopbygningen i de første to projektfaser. Denne projektfase skal støtte og sikre en fortsat kapacitetsopbygning, således at projektet kan blive bæredygtigt og fortsætte, når midlerne fra Danmark stopper Gennem målrettede og socialfaglige aktiviteter (PSS- aktiviteter) som drama, sport, sang og oplæring i forskellige livsfærdigheder (f.eks. syning), samt inddragelse i beslutninger og socialt samvær, udvikles børnene og de unges personligheder og evner, og de får styrke til bedre at klare livets udfordringer. I samarbejde med andre organisationer oplyses børnene og de unge om HIV/AIDS, og hvordan de undgår at blive smittede. Denne projektfase er en afsluttende fase hvor det også er opgaven at skabe flere indkomster, således at projektet selv kan finansiere aktiviteterne, når midlerne fra CISU stopper.