Tilbage

Aids-bekæmpelse

Organisation:

Somaliland Kvindeforening

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Forundersøgelse

Projekt start:

15.03.2003

Projekt slut:

02.01.2003

Beviliget beløb:

52.601,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Somalia

Resume:

I forundersøgelsen regner vi med at have fastlagt - organisations- og samarbejdsudvikling med CCS og aftalt rapportering hver tredie måned fra den lokale projektleder til projektkoordinatoren i Danmark - personaleforholdene (hvor stort behovet er, lønforhold, rekrutteringskanaler, uddannelsesbehov, etc.) - kontakt til myndighederne med henblik på etableringen af samarbejdsaftaler -videnopsamling om HIV/Aids situationen generelt i Somaliland - kontakt med andre organisationer, der er aktive på området (så vi kan udveksle erfaringer og få suppleret vores viden) - resursebehovet til iværksættelse af uddannelse af personer (sammen med CCS fået udarbejdet en uddannelsesplan af medarbejdere til centret, til radiokampagnen og til at lave seminarer) - centrets lokaler, behov for inventar, materialer, etc. - evt. andre praktiske spørgsmål