Tilbage

Bæredygtig energiforsyning rural husholdninger, Karatu

Organisation:

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Afsluttende projektformulering

Projekt start:

01.07.2004

Projekt slut:

01.04.2004

Beviliget beløb:

31.795,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Tanzania

Resume:

Adgang til effektive, sikre og bæredygtige energikilder i husholdningerne er en af forudsætningerne for at reducere fattigdommen, forbedre sundheden og sikre et bæredygtigt miljø. Energi praksis i Karatu District er ikke for nuværende bæredygtig, da der ikke findes hensigtsmæssige alternativer. Det er derfor dette projekts formål at hjælpe til med at ud-vikle brugbare alternative energiformer baseret på biogas og forbedrede brænde ildsteder. Projektet sigter på at udvikle og gennemprøve alternative bæredygtige teknologier. Udvik-le organisatorisk kapacitet til træning og organisering af målgruppen. Bygning af anlæg og ildsteder. CDM mekanismerne ses som et redskab, der kan sikre økonomisk bæredygtig-hed for alternative energiteknologier og derved gøre disse tilgængelige for målgruppen, derfor sigter projektet også på at udfører det nødvendige forarbejde til et CDM program