Tilbage

Partners in development: strengthening local civil society organizations and processes in Badakhstan, Afghanistan

Organisation:

Mission Øst

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Partnerskabsaktivitet

Projekt start:

01.02.2013

Projekt slut:

28.02.2014

Beviliget beløb:

300.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Afghanistan

Lokale partnere:

  • AWOR
  • BDF

Overordnede mål :

Fremme et levende civilsamfund som aktør for udvikling, forpligtet og i stand til at identificere og arbejde for behov og rettigheder i fattige og marginaliserede grupper.

Umiddelbare mål :

1. At facilitere Afghan Women Organization for Rehabilitations (AWOR) vækst, så organisationen kan blive en uafhængig, kompetent udviklingsaktør - gennem operationel og programmatisk kapacitetsopbygning. 2. At styrke Badakhshan Development Forums (BDF) rolle som central facilitator/ tjenesteforvalter af lokale CSO/NGOers kapacitetsopbygning og som et forum for interaktion mellem nationale og internationale udviklingsorganisationer.

Målgrupper :

Kvinder i Badakhshan

Resume:

Projektet er rettet mod opbygning af civilsamfund i Afghanistan og omfatter styrkelse af to partnerorganisationer til Mission Øst. Det primære formål er at styrke en lokal kvindeorganisation organisatorisk og strategisk herunder at fremme italesættelsen af generelle problemstillinger for kvinder hos lokale myndigheder. Ligeledes vil projektet omfatte drift og ledelse af et trænings- og forskningscenter for lokale NGOer efter registrering af organisationen som selvstændig CSO og partner. Desuden vil projektet støtte landsbykvinder i Afghanistan gennem en forbedring af den primære partners evne til selvstændigt at håndtere udviklingsprojekter rettet mod forbedring af kvinders sociale stilling og indtjeningsmuligheder på landet. Projektet vil foregå i det nordøstlige Afghanistan i provinsen Badakhshan i en tidsperiode på 11 måneder.