Tilbage

Increase the Mian Issa community's capacity to cope with disasters in a sustainable and self governing way

Organisation:

Ingeniører uden Grænser (IUG)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.10.2013

Projekt slut:

31.12.2015

Beviliget beløb:

1.476.064,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Pakistan

Lokale partnere:

  • Karwan Development Foundation (KDF)

Overordnede mål :

At øge lokalsamfundet i Mian Issa’s kapacitet til at håndtere katastrofer på en bæredygtig og selvstændig måde.

Umiddelbare mål :

1) 14 lokal-komitéer, foreningen Al Khair og seks folkeskoler har forbedret deres katastrofeberedskab gennem styrket organisatorisk kapacitet 2) 14 lokal-komitéer, foreningen Al Khair og seks folkeskoler har forbedret deres katastrofeberedskab ved at forvalte mini-projekter, som gavner lokalsamfundet 3) Foreningen Al Khair har skabt et forum, hvori viden kan udveksles med andre foreninger og hvorigennem der kan laves lobby-arbejde over for lokalregeringer om udfordringer inden for katastrofehåndtering

Målgrupper :

'- KDF ansatte (mænd og kvinder) < 10 - Medlemmer af foreningen Al Khair; repræsenterer de 14 mandlige lokalkomitéer (mænd) - Medlemmer af 24 lokalkomitéer, repræsenterer lokalsamfundets 1450 husstande (14 komitéer er mænd, 10 er kvinder) - 10.000 indbyggere i Mian Issa (55 % kvinder, 45% mænd. 3000 er børn) Sekundær målgruppe er lokale myndigheder med ansvar for katastrofehåndtering på distrikt- og provinsniveau.

Resume:

Projektet omhandler en fase 2 af et igangværende projekt om lokalt forankret katastrofe-håndtering og –beredskab i Mian Issa i det nordlige Pakistan. Der lægges vægt på aktiviteter inden for følgende områder: 1) kapacitetsopbygning af KDF (den implementerende partner), Al Khair Welfare Society (en lokal forening i indsatsområdet) , lokalkomitéer samt 6 lokale skoler, 2) involvering af lokalsamfundet i konstruktionsarbejde, som øger evnen til at klare fremtidige katastrofer 3) etablering af et netværk på distriktsniveau, som kan øge viden om katastrofehåndtering. Projektets målgruppe er således KDFs ansatte, medlemmerne af lokalkomitéerne og lokalforeningen, som repræsenterer lokalsamfundet, samt indirekte Mian Issas 10.000 indbyggere, som vil drage fordel af et øget katastrofeberedskab.