Tilbage

Empowerment of Civil Society in Oddar Meanchay - phase II, (CISOM II)

Organisation:

ADDA

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt E (3 - 5 mio)

Projekt start:

01.03.2016

Projekt slut:

28.02.2019

Beviliget beløb:

5.000.000,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Cambodia

Lokale partnere:

  • Community-based Integrated Development Organization (CIDO)
  • Khmer Buddhist Association (KBA)
  • Rural Economic and Agriculture Development Agency-READA

Overordnede mål :

Demokratiske civilsamfundsorganisationer opbygges, så de bliver i stand til at udøve effektiv fortalervirksomhed på vegne af de fattigste befolkningsgrupper i Oddar Meanchey med henblik på at bekæmpe fattigdom og sult.

Umiddelbare mål :

• I marts 2019 har 80% af 4.000 fattige familier i Oddar Meanchey øget deres eget forbrug og / eller forøget indtægterne med mindst 30% ved salg af grøntsager, salgsafgrøder, ris eller animalsk produktion. • I 2019 har 100 selvhjælpsgrupper og 9 andelsforeninger udviklet sig til demokratiske og velorganiserede civilsamfundsorganisationer, som forbedrer levevilkårene blandt de allerfattigste kvinder. • I 2019 er 80 ud af 100 selvhjælpsgrupper, 6 ud af 9 andelsforeninger og 4 lokale NGO-partnere i stand til at øve indflydelse på lokalpolitiske prioriteringer og bidrage til en sund udvikling af civilsamfundet.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er medlemmer af 100 selvhjælpsgrupper som omfatter ca. 2.600 rettighedshavere fra 79 målrettede landsbyer i Oddar Meanchey5. Målgruppen er fattige og sårbare landbofamilier, og herunder især kvinder.

Resume:

Fattigdom præger befolkningen i landområderne i Oddar Meanchey provinsen. Det er projektets mål, at forbedre levestandarden i landområderne ved at støtte 100 selvhjælpsgrupper og 9 små andelsforeninger, så de bliver i stand til at forbedre de økonomiske og sociale vilkår for sårbare og fattige - især kvinder. Selvhjælpsgrupperne og foreningerne skal styrkes, så de ved egen drift kan udvide eller iværksætte indkomstgivende aktiviteter og projekter til gavn for fællesskabet. Samtidig skal gruppernes demokratiske og organisatoriske kapacitet styrkes, og de skal i endnu højere grad end hidtil øve indflydelse på lokalpolitiske prioriteringer og bidrage til en sund udvikling af civilsamfundet. Projektet bygger videre på 91 eksisterende selvhjælpsgrupper, der allerede har nået et solidt udviklingstrin. Der skal udvikles 9 andelsforeninger, som især vil bygge på målgruppens gode erfaringer fra selvhjælpsgrupperne. Foreningerne skal øge værditilvæksten af medlemmerne produktion og fremme de fattiges interesser.