Tilbage

Aktivt medborgerskab for skoleelever

Organisation:

Danmission

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.10.2006

Projekt slut:

30.09.2009

Beviliget beløb:

999.010,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Egypt, Arab Republic

Lokale partnere:

  • Coptic Evangelical Organization for Social Services (CEOSS)

Overordnede mål :

Projektet ønsker at bidrage til udviklingen af demokrati og civilsamfundet i Ægypten via en metodeudvikling af undervisning i rettigheder og medborgerskab indenfor skolesystemet i samarbejde med civilsamfunds organisationer (CBO’er).

Umiddelbare mål :

Projektmål 1: Styrke forståelsen af medborgerskab og rettigheder, herunder kvinders rettigheder hos lærere og elever på 30 skoler i Kairo og Minia samt hos 10 deltagende CBOer. Projektmål 2: Anvise skoleelever på 30 skoler muligheder for demokratisk indflydelse på eget liv og lokalsamfund. Projektmål 3: Advokere for spredning af Civic Education-konceptet til det egyptiske undervisningsministerium, skolemiljø og NGO’er.

Målgrupper :

'- 2.400 9-16-årige elever på 30 udvalgte skoler i Kairo og Minia. - 50 lærere på de samme skoler. Ligelige kønsfordeling vil blive vægtet. - 10 NGOer og CBOer, der arbejder indenfor uddannelse. Det anslås, at mindst 50 procent af eleverne vil være fra de allerfattigste områder (by eller land) mens andre 30-40 procent er fra familier, der lever under lige under fattigdomsgrænsen og max. 20 procent fra middelklassen.

Resume:

I Ægypten er skolesystemet præget af få ressourcer, en stærkt voksende befolkning under 18 år og en autoritær tradition. Dertil kommer, at islamistiske bevægelser de senere år i stigende grad søger indflydelse på skolemiljøerne og dermed de kommende generationer. Dette projekt har til formål at udvikle en metode, der i den ægyptiske kontekst kan styrke elevernes forståelse af medborgerskab og rettigheder, ikke mindst kvinders rettigheder. Desuden vil projektet afsøge handlingsmuligheder for eleverne i deres lokalsamfund, i samarbejde med lokale civilsamfundsorganisationer (CBO’er). Konkret udvikles et undervisningsmateriale i form af en grundbog i medborgerskab og rettigheder, Civic Education. Udviklingsarbejdet foregår i samarbejde mellem Coptic Evangelical Organization for Social Services (CEOSS), 50 lærere, 2400 elever og 10 CBO’er i Kairo og Minia. Det ægyptiske undervisningsministerium har udtrykt interesse for oplægget, og det vurderes, at undervisningsmaterialet udover de deltagende skoler og CBO’er siden hen vil blive anvendt bredere i det ægyptiske skolesystem.