Tilbage

Nepal Prakriti Patshala (NPP) - Nepal Mobile Nature School

Organisation:

Danish Forestry Extension (Skovdyrkerne)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt D (1 - 3 mio)

Projekt start:

01.10.2008

Projekt slut:

01.03.2010

Beviliget beløb:

1.243.715,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Nepal

Lokale partnere:

  • Wildlife Conservation Nepal (WCN)

Overordnede mål :

At udvikle og teste et innovativt koncept som bidrager til skoleungdommen i Kathnamdudalens forståelse for betydningen af sikring af landets naturarv både indenfor og udenfor beskyttede områder, samt fremme af en bæredygtig naturressource forvaltning som er til gavn for såvel disses familie som det omkringliggende samfund generelt.

Umiddelbare mål :

I samarbejde med WCN at facilcitere etablering af et tilbud om en anderledes og engagerende supplerende undervisning i og omkring natur- og miljøbeskyttelse og bæredygtig naturressourceforvaltning i Nepal til det eksisterende skolesystem og civilsamfundsorganisationer i Kathmandudalen. Gennem moderne elevfokuserede undervisningsmetoder faciliteres mågruppen til at udvikle opmærksomhed, forståelse, holdninger og evner til at påvirke miljømæssige problemer i deres eget nærområde.

Målgrupper :

Den primære målgruppe er børn i alderen 5-16 år, som er elever i grundskoler og gymnasieskoler i Kathmandu dalen eller i kontakt med civilsamfundsorganisationer, der arbejder med børn (i særdeleshed de mest udsatte grupper), samt frivillige unge i alderen 18-30 år fra WCNs ungdomsmiljøprogram. Den primære målgruppe omfatter ligeledes lærere fra grundskoler og gymnasieskoler i Kathmandu dalen. Den sekundære målgruppe er lærere / ledere af organisationer der arbejder med sårbare og udsatte grupper som arbejder med civilsamfundsforhold: Kvinder, handicappede, forældreløsebørn og unge, minoritetsgrupper og oprindelige folk etc. Undervisningsministeriet er ligeledes en del af den sekundære målgruppe.

Resume:

Etablering af en mobil naturskole i Kathmandudalen. Naturskolens læringstilbud henvender sig til alle skoleelever i dalen til og med gymnasieniveau. Herudover vil der blive gjort en særlig indsats for at få tag i de grupper af unge, som ikke tager del i den formelle undervisning i skolerne. Det er skolens mål gennem aktiv og elevinddragende undervisning at bibringe de unge en forståelse for betydningen af at sikre landets naturarv og fremme en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne. En mere bæredygtig udnyttelse af ressourcer, viden om hygiejne o.a. kan medvirke til at forbedre levevilkårene for også de fattigste familier. Det er projektets håb, at de unge vil blive så grebet af det de lærer, at de kan virke som forandringsagenter blandt deres jævnaldrende og hjemme i familierne samt som ambassadører for selve naturskolen. Sideløbende hermed vil Wildlife Conservation Nepal, lærer og andre repræsentanter for interessenterne få opbygget deres kapacitet på miljøområdet til gavn for den primære målgruppe.