Tilbage

Increased inclusion and quality of education for marginalised children in Tana River County

Organisation:

International Aid Services (IAS)

Pulje:

Civilsamfundspuljen

Bevillingstype:

Projekt C (0,5 - 1 mio)

Projekt start:

01.04.2012

Projekt slut:

01.07.2015

Beviliget beløb:

999.575,00 kr.

Indsatsen foregår i følgende lande:

  • Kenya

Lokale partnere:

  • Life Ministry Garissa, Kenya

Overordnede mål :

Forbedre mulighederne for uddannelsesmæssigt marginaliserede børn i kommunen Tana River ved at styrke de berørte interessegrupper, -ved at identificere behov og ressourcer, -samt ved at opbygge en stærkere organisation omkring skolerne.

Umiddelbare mål :

1. Fremme dialogen og styrke lokalsamfundene omkring spørgsmålet om uddannelse og andre fremtidige muligheder for de lokale børn. 2. Organisatorisk udvikling og kapacitetsopbygning af skolen i Garissa og de andre skoler i området for at forøge kvaliteten af uddannelse og forøge optagelsen af børn fra de lokale samfund - og især piger 3. Udvikle bæredygtige strukturer og netværk for at sikre bedre kvalitet, og i højere grad at inddrage undervisningsministeriet og forældre i de udvalgte skoler.

Målgrupper :

• 15 lokale landsbyer med 150 til 1200 familier bestående af gennemsnitlig 1 mand/ 2 kvinder og 6 børn. • Life Frontier skolen: ledelse, lærere, ansatte - 39 personer • Andre lokale skoler: lærere og ledelse fra 5 skoler, ca. 200 personer • Forældre fra skolerne, ca. 700 forældre • Undervisningsministeriet.

Resume:

Dette projekt vil skabe bedre uddannelsesmuligheder for børn af nomadiske kulturer – og særligt piger -fra lokalbefolkningen i Tana River County. Dette er en marginaliseret målgruppe i det kenyanske samfund med en høj fattigdomsrate, udbredt analfabetisme og ringe muligheder for at gennemføre en grundskoleuddannelse af tilfredsstillende kvalitet. I det lange løb vil forbedrede uddannelsesmuligheder tilføre lokalbefolkningen alternative indkomstmuligheder når klimaforholdene gør det vanskeligt at overleve vha. kvægdrift, forbedre kvinders position i samfundet og udruste målgruppen til at kunne advokere for egne rettigheder. Projektet består af 3 komponenter: 1) Styrkelse af lokalbefolkningen gennem dialog og organisering, 2) Kapacitetsopbygning af Life Frontier School og de 5 andre skoler projektet er rettet mod, og 3) Udvikling af bæredygtige strukturer og netværk mhp. øget kvalitet i undervisningen og øget involvering af forældre og af Undervisningsministeriet.